Bảng giá

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ TẠI P/KHÁM
1 Điện châm 70,000
2 Xoa bóp bấm huyệt 60,000
3 Điều trị bằng Bó thuốc cổ truyền 50,000
4 Điều trị bằng Cấy chỉ cổ truyền 500,000
5 Thủy châm (không tính thuốc) 30,000
6 Điều trị bằng Điện xung 50,000
7 Điều trị bằng Điện phân thuốc 60,000
8 Điều trị bằng Siêu âm (không tính thuốc) 60,000
9 Điều trị bằng Siêu âm (có tính thuốc) 70,000
10 Điều trị bằng Hồng ngoại 25,000
11 Điều trị bằng Laser chiếu ngoài 50,000
12 Điều trị bằng Kéo giãn cột sống 60,000
13 Điều trị bằng Xoa bóp máy 50,000
14 Điều trị bằng Ion tĩnh điện 20,000
15 Tập với con lăn Doctor100 0